Open Infrastructure Foundation องค์กรผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ OpenStack Cloud

มารู้จัก Open Infrastructure Foundation องค์กรผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ OpenStack Cloud ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เราจึงจำเป็นต้องมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมกับสิ่งใหม่อยู่เสมอ เช่นเดียวกับกลุ่ม OpenStack Foundation ที่ได้มีการวางแผนว่าในการยกระดับตัวเองจากคลาวด์ที่พัฒนามาจาก OpenStack Infrastructure-as-a-Service สู่ความหลายหลายทางเทคโนโลยีที่มากขึ้น (cloud open source) และทำการเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น Open Infrastructure Foundation Open Infrastructure Foundation คือ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ open source community ในการสร้าง tools infrastructure operations ที่จำเป็นสำหรับ Data Center Clouds, 5G, Edge, Containers, CI/CD และอื่น ๆ จุดประสงค์ที่มีการเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากองค์กรมีความต้องการเพิ่มความชัดเจนในเส้นทางที่ต้องการเดินไปข้างหน้า และอยากให้ทุกคนรับรู้ถึงความแตกต่างจากกลุ่ม Cloud Native Computing Foundation…

MICROSOFT เข้าร่วมเป็นสมาชิก OPENSTACK CLOUD

Microsoft เข้าร่วมเป็นสมาชิก OpenStack cloud สัญญาณแห่งยุคทองของ Open Source

OpenInfra Foundation (ชื่อเดิม OpenStack Foundation) ได้ประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคลาวด์เทคโนโลยีด้าน Open-sourceอย่างเป็นทางการแล้ว

SLA Change Notice

SLA Change Notice To All Customer: To provide even better customer service and comply with our applicable standards, we’re changing and updating our Service Level Agreement (SLA). This notice describes the changes to SLA. The Changes are beneficial to you and will be in effect on September, 26th 2021 onwards. You can find the link…

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้บริการ Service Level Agreement (SLA)

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้บริการ (SLA) เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน เนื่องจากบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการให้บริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทนำมาปรับใช้อยู่เสมอ ประกาศฉบับนี้จึงต้องการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการให้บริการที่จะเกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อท่าน และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งท่านสามารถเข้าถึงเอกสารมาตรฐานการให้บริการฉบับปรับปรุงได้ที่ https://www.nipa.cloud/sla/ มาตรฐานการให้บริการฉบับใหม่จะถูกเปลี่ยนแปลงให้ได้มาตรฐานมากขึ้น มีการพัฒนาและปรับปรุงให้การบริการ และการดำเนินงานของเราสามารถวัดผลได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด และเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสรุปได้ดังนี้ ลำดับความสำคัญของการจัดการเหตุอุบัติการณ์ เปลี่ยนแปลงจาก High, Medium, Low เป็น Critical (Security Incident), High, Medium และ Low. ลำดับความสำคัญของการจัดการคำร้องขอ เปลี่ยนแปลงจาก High, Medium, Low เป็น High, Medium, Low และ Planned. ระยะเวลาการตอบกลับสำหรับเหตุอุบัติการณ์และคำร้องขอทุกระดับ เปลี่ยนแปลงจาก ภายใน 12 ชั่วโมง เป็น ภายใน 30 นาที…

ลดต้นทุนด้วยระบบ cloud

NIPA Cloud” คลาวด์สัญชาติไทย ที่ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณได้มหาศาล กรณีศึกษา: กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส (KTBCS)

ในปัจจุบันภาพรวมเทคโนโลยีคลาวด์ในประเทศไทยเริ่มมีการใช้งานมากขึ้นและชัดเจนในช่วงโควิด-19 อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น สถาบันการเงิน แต่มักเป็นการพึ่งพาโครงสร้างเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มมีการปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในประเทศเพื่อลดต้นทุนจากการไปใช้เทคโนโลยีคลาวด์จากต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง NIPA Cloud สามารถช่วยลดต้นทุนให้ธนาคารกรุงไทยได้มากถึงกว่าร้อยล้านบาทต่อปี NIPA Cloud เบอร์ 1 ในวงการ Cloud Technology เมืองไทย รุกงานมูลค่ากว่า 120 ล้านจากกรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส (KTBCS) ในเครือธนาคารกรุงไทย ในการจัดทำโครงสร้างไอทีด้าน Cloud Infrastructure และ Cloud Management Software เพื่อสอดรับกับแผนพัฒนา Vayu Cloud รวมทั้งหมด 5 โครงการ เป็นระยะของสัญญารวม 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารกรุงไทยสามารถลดต้นทุนด้านไอทีด้วยการย้ายขึ้นคลาวด์ได้มากถึงปีละกว่าร้อยล้านบาท นายอภิศักดิ์ จุลยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิภาเทคโนโลยี จำกัด หรือ NIPA Cloud เปิดเผยเป็นครั้งแรก ในวันที่ 27 กรกฎคมที่ผ่านมา…

“นิภาคลาวด์” คลาวด์สัญชาติไทย จับมือกับ GIGABYTE เปิดตัว Enterprise Public Cloud สู้ Global Clouds

นิภาคลาวด์ (NIPA Cloud) ได้เปิดให้บริการ Public Cloud และ Private Cloud  มากว่า 4 ปี โดยมีเป้าหมายหลักคืออยากให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีคลาวด์ในราคาที่จับต้องได้ และพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติให้น้อยที่สุด บริษัทจึงได้คิดค้นทำการวิจัยและพัฒนาระบบคลาวด์ด้วยตนเองจาก OpenStack ซึ่งเป็น Open Source Software ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก เพื่อนำมาให้บริการแก่ผู้ที่มีความต้องการใช้งานคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลงานที่โดดเด่นของ NIPA Cloud คือการเป็นผู้ติดตั้ง VAYU Cloud ซึ่งเป็น Private Cloud ให้กับธนาคารกรุงไทย (KTBCS) มากถึง 3 Clusters ในปี 2021 นี้ บริษัทเดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพของ Public Cloud และคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดคลาวด์ในประเทศ ด้วยการเปิดตัว NIPA Enterprise Public Cloud ซึ่งสามารถทลายข้อจำกัดของ Public Cloud วงเดิมในหลายด้าน อาทิเช่น รองรับการใช้งาน Multi-site…

สรุปภาพรวมงาน Innovated Thai Infrastructure Cloud: It’s Time to “CHANGE” หรือ “ยกระดับความคิด เปลี่ยนธุรกิจสู่คลาวด์”

ผ่านไปแล้วกับงาน Innovated Thai Infrastructure Cloud: It’s Time to “CHANGE” หรือ “ยกระดับความคิด เปลี่ยนธุรกิจสู่คลาวด์” เมื่อ วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางการสัมมนาออนไลน์ Webinar โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ NIPA.Cloud, DEPA, Intel และ My Mooban ภายในงานวิทยากรได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดการใช้งานของเทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถเพิ่มศักยภาพ และขีดจำกัดขององค์กรในการแข่งขันภาคธุรกิจ และปรับตัวสู่ยุค Digital Transformation ได้อย่างเต็มตัว โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า) ได้กล่าวถึงเสาหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ Software, Hardware, Infrastructure, Digital Content และ Telecommunication ซึ่งทั้งหมดเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการให้มีความมั่นคง…

NIPA.Cloud ยกระดับการให้บริการด้านไอที ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018

NIPA.Cloud ยกระดับการให้บริการด้านไอที ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการ Public Cloud และ Private Cloud รวมถึงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Co-location และ Dedicated Server ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครันกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านไอทีที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้รับหนังสือรับรอง มาตรฐานจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 ของ NIPA.Cloud เป็นระบบ cloud server ไทย ที่มีมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล ด้านการบริหารบริการไอทีโดยเฉพาะ โดยเน้นรายละเอียดไปในเรื่องของการสร้างกระบวนการที่มีเป้าหมาย จากการบริหารจัดการการให้บริการด้านไอทีให้มีประสิทธิภาพ…

Innovated Thai Infrastructure Cloud: It’s Time to ‘CHANGE’

งานสัมมนาที่จะ ‘เปลี่ยน’ ความคิด เปิดมุมมองใหม่ๆ ด้านนวัตกรรมในโลกปัจจุบัน เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจของคุณให้สามารถลดต้นทุนได้มากขึ้น กำจัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น พร้อมกับทำให้โครงสร้าง IT ของคุณแข็งแกร่งและทันสมัย สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในโลกปัจจุบัน ดังที่ทุกองค์กรต้องเจอกับวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา หากยังคิดแบบเดิม ทำธุรกิจแบบเดิม แล้วองค์กรของคุณจะปรับตัวเข้ากับโลกธุรกิจ ที่ ‘เปลี่ยน’ ไปทุกวัน ได้อย่างไร? งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ เจ้าของธุรกิจ SMB หรือกลุ่มบริษัทผู้รับทำโซลูชันด้านไอที (SI) รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ที่กำลังมองหาโครงสร้าง IT ใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจขององค์กร สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ ความสำคัญของเทคโนโลยีคลาวด์ในการเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัย ร่วมรับฟังประสบการณ์จริง ในการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ขององค์กรในแต่ละอุตสาหกรรม วิธีการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดให้องค์กร ลงทะเบียน คลิก เริ่มต้นการย้ายข้อมูลสู่ระบบคลาวด์กับ NIPA CLOUD วันนี้ เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกองค์กร ติดต่อเรา

NIPA.Cloud ร่วมแสดงความยินดี กับ "โปรแจ๊คกี้" อาภาสิรี คว้าแชมป์รอบเพลย์ออฟ รายการ บีจีซี-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ ชาลเล้นจ์

“โปรแจ๊คกี้” อาภาสิรี คว้าแชมป์รายการบีจีซี-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ ชาลเล้นจ์ สนาม 6 โปรกอล์ฟระดับเอเชียที่ NIPA.Cloud ให้การสนับสนุน

จากการประกาศเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ NIPA.Cloud กับ ‘อาภาสิรี จุลยา’ หรือ แจ๊คกี้ นักกีฬากอล์ฟไทยระดับเอเชีย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา   ล่าสุด ‘โปรแจ๊คกี้’ แข่งเพลย์ออฟคว้าแชมป์โปรสตรี บีจีซี-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ ชาลเล้นจ์ สนาม 6 ที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ด้วยสกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ วันแรกตี 66 และวันที่สองรักษาสแควร์พาร์ 72 ขยับจากอันดับ 2 เป็นที่ 1 ร่วมกับ “โปรเนท”นนทยา ศรีสว่าง ที่วันที่สอง ระเบิดฟอร์ม ทำ 4 อันเดอร์พาร์ ทำให้จบ 2 วัน สกอร์เท่ากัน ที่ 6 อันเดอร์พาร์ 138   หลังจากเพลออฟในหลุมแรก…