NIPA Cloud เปิดตัว ‘NIPA Cloud Space’ ยกระดับคลาวด์ไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานโลก

NIPA Cloud เปิดตัว ‘NIPA Cloud Space’ ยกระดับคลาวด์ไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานโลก 22022022 NIPA Cloud เปิดตัว public cloud รุ่นใหม่ล่าสุด ‘NIPA Cloud Space’ อย่างเป็นทางการ ยกระดับคลาวด์สัญชาติไทยให้ทัดเทียม global cloud ที่มาพร้อมคุณภาพและการให้บริการแบบจัดเต็ม ตอกย้ำความเป็นหนึ่งด้านผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทย บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด หรือ NIPA Cloud เป็น local cloud provider หรือผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศเจ้าแรกของไทย ที่ให้บริการทั้ง private cloud และ public cloud กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่จะมาถึง โดยในปี 2565 นี้ บริษัทก็กำลังจะมุ่งเข้าสู่ปีที่ 5 อย่างเต็มภาคภูมิ NIPA Cloud เป็นบริษัทที่วิจัยและพัฒนาระบบคลาวด์ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง ผ่าน…

NIPA Cloud ผนวกฮาร์ดแวร์ Juniper Networks ยกระดับ Public Cloud สู่มาตรฐานโลก

NIPA Cloud เสริมความเป็นผู้นำด้านการบริการคลาวด์ในไทย ด้วยการใช้อุปกรณ์เครือข่ายจากแบรนด์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Juniper Networks ตอกย้ำความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของคลาวด์ที่เทียบเท่าผู้ให้บริการระดับสากล สืบเนื่องจากการเข้ามามีบทบาทอย่างเข้มข้นของช่องทางดิจิทัลต่อหลายภาคส่วนในสังคมไทย ทำให้เราต้องมีการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า digital transformation หรือกระบวนการเปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล คลาวด์จึงมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในแง่ของการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นี้เป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และเกิดประสิทธิผลในระดับสูง Digital Transformation บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด หรือ NIPA Cloud ผู้ให้บริการคลาวด์เจ้าแรกของประเทศไทยที่นำ Open Source Software มาใช้พัฒนาระบบคลาวด์อย่างต่อเนื่อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ digital transformation และได้วิจัยและพัฒนาคลาวด์อย่างไม่หยุดยั้งมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ล่าสุดนี้ NIPA Cloud ซึ่งเป็น local cloud provider หรือผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทย ได้มีแผนยกระดับ public cloud ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ global cloud ด้วยการออก…

ทำความรู้จักกับ บริษัท IDC premier หนึ่งในบริษัท SME ที่นำเทคโนโลยีคลาวด์มาปรับใช้ช่วยให้องค์กรคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทำความรู้จักกับ บริษัท “IDC premier” หนึ่งในบริษัท SME ที่นำเทคโนโลยีคลาวด์มาปรับใช้ช่วยให้องค์กรคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Digital transformation ไม่ต้องเป็นบริษัทใหญ่ก็สามารถทำได้! กระแสเรื่องของการทำ transformation ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ชีวิตประจำวันของคนเราหันไปใช้ออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของ การประชุม การสั่งอาหาร หรือแม้แต่การเรียน ส่งผลให้วิธีการทำธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภค การทำ transformation ไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์ social media หรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวธุรกิจเองนั้น มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในระดับที่สูงขึ้น ไปร่วมทำความรู้จักกับบริษัท IDC premier หนึ่งในบริษัทที่มีการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาปรับใช้ในในองค์กรกัน บริษัท IDC premier ประกอบธุรกิจหลักคือจำหน่ายหนังสือเด็ก หนังสือที่เกี่ยวกับการศึกษา และหนังสือเตรียมสอบราชการ โดยเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการซื้อขาย คือ https://serazu.com นอกจากนี้ยังมีธุรกิจสื่อออนไลน์ คือ techxcite.com ที่เป็นธุรกิจในเครือ บริษัทอีกด้วย สำหรับธุรกิจเริ่มแรกบริษัท IDC premier ได้เปิดบริษัทเป็นสำนักพิมพ์ภายใต้ชื่อ อินโฟเพรส ดำเนินธุรกิจด้านผลิตหนังสือคอมพิวเตอร์ และธุรกิจซีดีช่วยสอน และจากกระแสโลกที่เปลี่ยนไป ทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามยุคสมัยจนมาถึงปัจจุบัน ร่วมระยะเวลาประมาณ 20…

National Cloud ยุทธศาสตร์ใหม่กับการลงทุนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ

สืบเนื่องจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 13 มีเป้าหมายหลักคือ ต้องการพลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน โดย มีการออกแบบมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global megatrends) อาทิเช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อนาคตของงาน รวมถึงการขยายตัวของความเป็นเมือง ทั้งนี้ บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำการค้นคว้าวิจัยในด้านเทคโนโลยีคลาวด์มาอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นถึง การเปลี่ยนแปลงไปของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอนำเสนอวิธีการปรับตัว เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างชาติในด้านเทคโนโลยีได้อย่างเต็มภาคภูมิ เมื่อแนวโน้มของโลกกำลังก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ บริษัท นิภา เทคโนโลยีเล็งเห็นคือ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล (digital infrastructure) เพื่อให้คนไทยสามารถเข้ามาใช้งานในต้นทุนต่ำ เนื่องจากการที่ประเทศไทยจะสามารถเกิดนวัตกรรมที่ดีและ สามารถแข่งขันกับชาวต่างชาติได้นั้น จำเป็นต้องมีการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะสำเร็จ หากต้นทุนในการล้มเหลวสูงเกินไป หรือให้ภาคเอกชนแบกรับเอาไว้เพียงฝ่ายเดียว บริษัท นิภา เทคโนโลยี เกรงว่ากว่าจะมีบริษัทเอกชนที่มีเงินทุนพร้อมทำวิจัยและพัฒนาจนสำเร็จ อาจจะช้าเกินไปและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ล้าหลังและไม่สามารถไล่ตามต่างชาติได้ทัน ทางออกของปัญหานี้ทาง บริษัท นิภา เทคโนโลยี มองว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล หรือ (National Cloud) เป็นสิ่งสำคัญ โดยมีแนวคิดคือ…

ลดต้นทุนด้วยระบบ cloud

Huge business cost reduction for KTBCS

Nowadays, the adoption of cloud technology in Thailand is becoming more active due to the Covid-19 pandemic. The financial sector is the leading industry that starts to adopt cloud technology. Even though we saw some rise in cloud adoption, most Thai organization heavily relies on foreign technologies. This makes Thai organizations need to spend a…

Edge Computing กับก้าวต่อไปของ Cloud

ปัจจุบัน Cloud technology เริ่มมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราในหลายๆ สิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการมาถึงของเทคโนโลยีอย่าง Machine Learning, Blockchain, AI, IoT ทำให้เกิดความต้องการ Computing Power เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับเทคโนโลยี 5G ที่เพิ่มศักยภาพและขีดจำกัดของการเชื่อมต่อที่เปิดโอกาสสู่การพัฒนาใหม่ๆ อีกมากมาย ความเร็วที่ต่างกันนี้อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทีเดียว และนี่คือโอกาสใหม่ที่เรากำลังจะพูดถึงใน “Edge Computing กับก้าวต่อไปของคลาวด์” ร่วมรับฟังได้ในรายการ Tech Monday by Mission To The Moon กับคุณรุ่งฤทธิ์ เจริญศุภกุล CTO จาก บริษัทศรีจันทร์ สหโอสถจำกัด, คุณปรารถนา ทรัพย์ประดิษฐ์ System Engineer จาก Palo Alto Networks และดร. อภิศักดิ์ จุลยา CEO & Founder จาก NIPA Cloud…

สรุปภาพรวมงาน The Future of Open-Source Powered Infrastructure Cloud Technologies

ผ่านไปแล้วกับงาน The Future of Open-Source Powered Infrastructure Cloud Technologies หรือ อนาคตของเทคโนโลยีคลาวด์โครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนด้วย Open-Source เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ผ่านการสัมมนาออนไลน์ Live Webinar โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานได้แก่ NIPA Cloud, GIGABYTE, AMD และ TechTalkThai ภายในงานวิทยากรได้แลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคลาวด์ระดับสากลด้วยเซิร์ฟเวอร์อันทรงพลังจาก GIGABYTE และ CPU จาก AMD EPYC ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรทั้งทางด้านธุรกิจ และทางด้านเทคนิค สำหรับท่านแรก ดร.อภิศักดิ์ จุลยา (CEO & Founder จาก NIPA Cloud) ได้กล่าวถึงหัวข้อ “It’s Time to Migrate to…

NIPA CLOUD: THE INSPIRATION OF DR ABHISAK CHULYA FOR THAILAND

NIPA CLOUD: THE INSPIRATION OF DR ABHISAK CHULYA FOR THAILAND By: Elite Plus Editorial Team After completing his bachelor, master and doctorate degrees in civil engineering, Dr Abhisak Chulya spent the next eight years working as a researcher at the NASA Research Center in Cleveland, Ohio, USA, and all during this time, he contemplated opening…

The Future of Open-Source Powered Infrastructure Cloud Technologies

The Future of Open-Source Powered Infrastructure Cloud Technologies เผยแนวคิดและเทคโนโลยีเบื้องหลัง Enterprise Public Cloud NIPA Cloud และ Gigabyte Thailand ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจเรื่อง Cloud Technologies ที่เป็น Open Source เข้าร่วมงานสัมมนา รู้จักกับ NIPA Enterprise Public Cloud คลาวด์สัญชาติไทย ที่บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้พัฒนามานานกว่า 4 ปี โดยใช้ Open Source Technology ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น OpenStack Compute, Ceph Storage และ Tungsten Fabric Networking ที่สามารถทำการสร้าง Cloud Infrastructure…

NIPA Cloud เชิญเข้าร่วมสมาชิก Open Infrastructure Foundation

NIPA Cloud องค์กรแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ถูกรับเชิญเข้าร่วมสมาชิก Open Infrastructure Foundation ในระดับ Gold member

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการด้านคลาวด์ (cloud service) ที่รู้จักกันในชื่อ Nipa cloud ได้ถูกรับเชิญจาก OpenInfra foundation ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก gold member และนับเป็นองค์กรแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เข้าเป็นสมาชิก gold member จากการถูกรับเชิญครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ โดยมีพื้นฐานมาจากการใช้ open source ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จุดเริ่มต้นของ Nipa cloud เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 2017 เมื่อบริษัทได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศคลาวด์ “ระบบคลาวด์พร้อมใช้งาน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่รวดเร็วในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล”และในปีเดียวกันนี้บริษัทได้เปิดให้บริการ Public cloud เต็มรูปแบบที่มีการออกแบบและพัฒนาโดยคนไทยเป็นแห่งแรกของประเทศ อีกทั้งยังได้เปิดตัว “Nipa Cloud Platform (NCP)” แพลทฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ Cloud infrastructure ในองค์กรด้วยตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแล วางแผน และให้คำปรึกษา บนมาตรฐานสากล…