NIPA Cloud เปิดตัว ‘NIPA Cloud Space’ ยกระดับคลาวด์ไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานโลก

NIPA Cloud เปิดตัว ‘NIPA Cloud Space’ ยกระดับคลาวด์ไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานโลก 22022022 NIPA Cloud เปิดตัว public cloud รุ่นใหม่ล่าสุด ‘NIPA Cloud Space’ อย่างเป็นทางการ ยกระดับคลาวด์สัญชาติไทยให้ทัดเทียม global cloud ที่มาพร้อมคุณภาพและการให้บริการแบบจัดเต็ม ตอกย้ำความเป็นหนึ่งด้านผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทย บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด หรือ NIPA Cloud เป็น local cloud provider หรือผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศเจ้าแรกของไทย ที่ให้บริการทั้ง private cloud และ public cloud กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่จะมาถึง โดยในปี 2565 นี้ บริษัทก็กำลังจะมุ่งเข้าสู่ปีที่ 5 อย่างเต็มภาคภูมิ NIPA Cloud เป็นบริษัทที่วิจัยและพัฒนาระบบคลาวด์ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง ผ่าน…

NIPA Cloud ผนวกฮาร์ดแวร์ Juniper Networks ยกระดับ Public Cloud สู่มาตรฐานโลก

NIPA Cloud เสริมความเป็นผู้นำด้านการบริการคลาวด์ในไทย ด้วยการใช้อุปกรณ์เครือข่ายจากแบรนด์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Juniper Networks ตอกย้ำความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของคลาวด์ที่เทียบเท่าผู้ให้บริการระดับสากล สืบเนื่องจากการเข้ามามีบทบาทอย่างเข้มข้นของช่องทางดิจิทัลต่อหลายภาคส่วนในสังคมไทย ทำให้เราต้องมีการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า digital transformation หรือกระบวนการเปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล คลาวด์จึงมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในแง่ของการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นี้เป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และเกิดประสิทธิผลในระดับสูง Digital Transformation บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด หรือ NIPA Cloud ผู้ให้บริการคลาวด์เจ้าแรกของประเทศไทยที่นำ Open Source Software มาใช้พัฒนาระบบคลาวด์อย่างต่อเนื่อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ digital transformation และได้วิจัยและพัฒนาคลาวด์อย่างไม่หยุดยั้งมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ล่าสุดนี้ NIPA Cloud ซึ่งเป็น local cloud provider หรือผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทย ได้มีแผนยกระดับ public cloud ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับ global cloud ด้วยการออก…