เปิดตัว ‘DDoS Protected IP’ โซลูชันป้องกัน DDoS ระดับ Tbps จากเทคโนโลยี Cloudflare

DDoS หรือ Distributed Denial of Service คือ การโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบหนึ่ง โดยแฮกเกอร์จะทำการส่ง Traffic ในปริมาณที่มากกว่าปกติจากหลากหลายแหล่ง ไปยังเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันที่ต้องการโจมตีพร้อม ๆ กัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป้าหมายการโจมตีดังกล่าวไม่สามารถเข้าใช้งานได้ หรือที่นิยมเรียกกันว่าเว็บไซต์ล่มหรือแอปล่มนั่นเอง ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก ก่อให้เกิดเป็นความเสียหายทางด้านการเงิน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ รวมถึงความน่าเชื่อถือของตัวธุรกิจเอง สำหรับการโจมตีแบบ DDoS บน Layer 3 หรือ Network Layer ในระดับ IP Address นั้น แม้ว่าจะไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ และสามารถตรวจพบได้ง่าย แต่การที่องค์กรต่าง ๆ จะสามารถรับมือได้นั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเลข Public IP Address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต ทำให้เมื่อแฮกเกอร์ทราบเลข Public IP Address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร และทำการโจมตีแบบ DDoS โดยการส่งแพ็คเกจข้อมูลที่มีปริมาณมากจนเต็มแบนด์วิธ (Bandwidth) ได้สำเร็จแล้วนั้น…